A feira de artesanía
de Nadal en Vigo

Do 18 de decembro 2019
ao 5 de xaneiro 2020

Pecha o 25 de decembro
e o 1 de xaneiro.

Horario: de 11 a 14 e de 16:30 a 21 h.

Os días 24 e 31 de decembro
pechará ás 18:30 h.
Distribución Expositores

A continuación poderá ver un esquema coa distribución e ubicación de cada un dos expositores asistentes.

distribucion_ofeitoaman_2019.pdf


Cartel para Prensa

cartel_ofeitoaman_2019.zip
Información Stands

O seguinte arquivo PDF contén información técnica dos stands exteriores empregados en Ofeitoaman.

stands_ofeitoaman.pdf