A feira de artesanía
de Nadal en Vigo

Do 20 de novembro 2021
ao 15 de xaneiro 2022

Pechada o 25 de decembro,
1 e 6 de xaneiro.

Horario: de 11 a 14 e de 17 a 22 h.
Distribución Expositores

A continuación poderá ver un esquema coa distribución e ubicación de cada un dos expositores asistentes.

distribucion_ofeitoaman_2021.pdf


Cartel para Prensa

cartel_ofeitoaman_2021.zip
Información Stands

O seguinte arquivo PDF contén información técnica dos stands exteriores empregados en Ofeitoaman.

stands_ofeitoaman.pdf