Chueco

Artigos de coiro

Obradoiro artesán con corenta anos de historia. Produtos artesáns elaborados con diversas técnicas: repuxado, cuñado, tinguido a man, costura con cinta de coiro, estampaxe e incrustacións.

 

Pezas con personalidade propia cuxa creación basease nun sentimento arraigado polo coiro, onde a creatividade e destreza aportan ao deseño a innovación precisa.
 

Chueco

Orzán 125
15003 A CORUÑA
 
 

981 223 437

680 659 135

 
Facebook
Instagram
YouTube