CoIRaxe

Creatividade, artesanía e deseño en coiro

Produtos de elaboración artesana mecanizada, no que se cuidan os pequenos detalles e a calidade dos acabados. E pezas únicas elaboradas de xeito total a man, proceso que engade valor e carisma a cada una delas.

 

A partir de materia prima non elaborada, con peles tratadas con curtidos respetuosos co medio ambente, con deseño, prototipado, patronaxe, corte, tinguido, aplicación de pátinas, montaxe e acabado elaboramos produtos nos que prima a creatividade, o traballo artesán e o deseño.

 

677 792 817

 
Facebook
YouTube