Mario López

Xoiería contemporánea

Xoiería Contemporánea é para min, ante todo, unha posibilidade de expresar a través da elaboración de xoias únicas os diferentes estados da materia e das experiencias estéticas que me atraen. O resultado desta procura plásmase na singularidade do obxecto.

 

Actualmente o meu taller atópase en Vigo; onde investigo, deseño e realizo diversas liñas de produción dentro do campo da xoiería contemporánea, o debuxo e a fotografía artística.

 

Pódese visitar o obradoiro con cita previa…

 

Mario López

Placer 13
36202 VIGO (Pontevedra)
 

615 079 710

 
Páxina web
Instagram