Pedras. Artesanía e Patrimonio

Artesanía e Patrimonio

Pedras é un proxecto creativo e patrimonial centrado na elaboración de creacións en cartón pedra de pequeno e gran formato e na formación sobre esta e outras técnicas artesanais co fin de preservar e actualizar unha parte importante do noso patrimonio cultural intanxible: os coñecementos artesanais desde a prehistoria ata os nosos días.

 

669 955 564

 
Páxina web
Facebook
Instagram