Rosa Higuero

Deseño en prata

No obradoiro empregamos as técnicas tradicionais propias da xoiería e a ourivería:  fundición de metais, laminado, calado á segueta, soldadura, embutido, limado, engaste de pedras e pulido…

 

Realizo os meus propios deseños en prata de lei combinada con esmalte ao lume, madeira e vidro fundido, entre outros materiais. Desde sempre concibín e debuxei as miñas propias xoias.

 

981 433 895

654 272 369

 
Facebook
Instagram